Medycyna dzieli się na kilka dziedzin. Jedną z nich jest toksykologia, która skupia się na zatruciach i toksynach. To nauka niezwykle interdyscyplinarna, łącząca zagadnienia z biologii, chemii czy farmakologii. Z tej gałęzi medycyny korzysta między innymi kryminalistyka, która bardzo często zleca wykonanie badań toksykologicznych. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat takich badań. Zapraszamy do lektury!
Badania toksykologiczne – czym są?
Głównym celem badań toksykologicznych jest wykrycie obecności poszczególnych substancji, znajdujących się w organizmie. Najczęściej takie badania są wykonywane w celu wykrycia alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków czy trujących substancji. Realizowane są one w specjalnych placówkach. W tym celu potrzebne są probówki i inny sprzęt z dobrego sklepu tj. Argenta. W celu wykrycia substancji diagnostycy laboratoryjni wykorzystują nowoczesne metody, które pozwalają wskazać, czy w ciele danego człowieka występuje dana substancja.

Badania toksykologiczne – rodzaje

Zazwyczaj laboratoria diagnostyczne w celu znalezienia konkretnych substancji pobierają od pacjenta krew, mocz lub inne płyny ustrojowe. Do przeprowadzenia takich badań pobierane są także wycinki tkanek, płyn mózgowo-rdzeniowy czy kłębek włosów. W kryminalistyce policjanci z wydziału kryminalnego proszą także laboratorium o zrobienie badań na podstawie materiału genetycznego osób zmarłych. Wyniki takich badań mają jednoznacznie wskaza
, czy dana osoba ma w sobie konkretne substancje (jeśli są przesłanki ku temu, aby ich szukać). Badania tego typu ratują życie zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba szybko znaleźć źródło zakażenia.

Badania toksykologiczne – kiedy są realizowane?

Z uwagi na swoją uniwersalność, a także przydatność takich badań dla wielu dziedzin życia są one realizowane w wielu sytuacjach. Najczęściej badania toksykologiczne są realizowane, gdy doszło do zatrucia związkami toksycznymi. Zatrucie często wymusza konieczność zastosowania konkretnej odtrutki. Odpowiednie dobranie lekarstwa musi być potwierdzone właśnie badania toksykologicznymi. Wykonanie takiego zakresu badania jest zasadne, jeśli u danej osoby wykryto podobne objawy, jak w przypadku chorób psychicznych. Jeśli dana osoba jest podejrzewana o zażycie narkotyków, to takie badania potrafią odpowiedzieć na wiele pytań.

Badania toksykologiczne – ile kosztują?

Na to pytanie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Laboratorium będzie miało inny cennik niż inne przedmioty, które są zlokalizowane w tym samym mieście. Badania, które wymuszają zastosowanie skomplikowanej metodologii badawcze, bywają znacznie droższe, ponieważ placówka musi wykorzystać sprzęt najwyższej jakości ze sklepu Argenta. Na ogół koszty badań toksykologicznych są uzależnione od materiału badawczego (rodzaju) oraz zakresu badania. To bardzo ważne czynniki, ponieważ jedno badanie może dotyczyć wyłącznie wykrycia alkoholu natomiast drugie wykrycia obecności substancji chemicznych