Osoba jest uprawniona do kwoty świadczenia za wydarzenie objęte polisą, jeśli spełnia wszystkie wymagania uprawniające. Jeśli dana osoba jest winna kwotę świadczenia za zdarzenie objęte polisą, powinna zgłosić roszczenie do swojego ubezpieczyciela.

Osoba, której należy się kwota świadczenia za zdarzenie objęte polisą, może być uprawniona do otrzymania wypłaty świadczenia. Wypłata świadczenia jest obliczana na podstawie liczby przepracowanych godzin i wynagrodzenia pracownika.

Oto kilka przykładów zdarzeń objętych zasadą:

  • Śmierć,
  • Niepełnosprawność,
  • Obrażenia,
  • Choroba,
  • Zwolnienie chorobowe podjęte z powodu ciąży.

Osobie, której należna jest kwota świadczenia za zdarzenie objęte polisą, przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Osoba ta musi złożyć formularz roszczenia i przedstawić dowody, że była bezpośrednio i osobiście zaangażowana w wydarzenie.

Kto dostaje pieniądze z ubezpieczenia zdrowotnego w razie śmierci ubezpieczonego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Zależy to od wykupionej przez Ciebie polisy ubezpieczeniowej na życie. Niektóre polisy umożliwiają beneficjentom otrzymanie zryczałtowanej wypłaty od firmy ubezpieczeniowej, inne dokonywanie płatności w okresowych ratach. W niektórych przypadkach nie ma beneficjentów, a pieniądze trafiają na twoją posiadłość.

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna. Trzeba wiedzieć, co dzieje się z pieniędzmi w przypadku śmierci ubezpieczonego. Prawo regulujące ubezpieczenie zdrowotne w większości krajów stanowi, że pieniądze trafią do beneficjentów polisy, a nie do osób trzecich.

Oznacza to, że jeśli jesteś pracownikiem i Twoja firma ma ubezpieczenie zdrowotne, Twoja firma otrzyma pieniądze z Twojej polisy, nawet jeśli umrzesz.

W większości przypadków to nie ubezpieczający, ale najbliżsi krewni otrzymują pieniądze.

Wybierając osobę uposażoną w swoim ubezpieczeniu decydujemy o tym, kto dostanie pieniądze w przypadku naszej śmierci. Zdecyduj sam, kto będzie u Ciebie w ubezpieczeniu uposażony.